Chei fixe simple, MOBIUS - BRASOV

Cheie fixa simpla 100
Cheie fixa simpla 100 Chei fixe simple
• acoperire: brunare. • STAS 581. • DIN 894. • ISO 3318. • Dimensiuni: A:...
1.723,20 RON
Cheie fixa simpla 95
Cheie fixa simpla 95 Chei fixe simple
• acoperire: brunare. • STAS 581. • DIN 894. • ISO 3318. • Dimensiuni: A:...
1.640,00 RON
Cheie fixa simpla 90
Cheie fixa simpla 90 Chei fixe simple
• acoperire: brunare. • STAS 581. • DIN 894. • ISO 3318. • Dimensiuni: A:...
1.349,10 RON
Cheie fixa simpla 85
Cheie fixa simpla 85 Chei fixe simple
• acoperire: brunare. • STAS 581. • DIN 894. • ISO 3318. • Dimensiuni: A:...
1.023,40 RON
Cheie fixa simpla 80
Cheie fixa simpla 80 Chei fixe simple
• acoperire: brunare. • STAS 581. • DIN 894. • ISO 3318. • Dimensiuni: A:...
767,60 RON
Cheie fixa simpla 75
Cheie fixa simpla 75 Chei fixe simple
• acoperire: brunare. • STAS 581. • DIN 894. • ISO 3318. • Dimensiuni: A:...
664,50 RON
Cheie fixa simpla 70
Cheie fixa simpla 70 Chei fixe simple
• acoperire: brunare. • STAS 581. • DIN 894. • ISO 3318. • Dimensiuni: A:...
518,80 RON
Cheie fixa simpla 65
Cheie fixa simpla 65 Chei fixe simple
• acoperire: brunare. • STAS 581. • DIN 894. • ISO 3318. • Dimensiuni: A:...
361,50 RON